• 30 січня 2018 року відбувся виїзний захист магістерських дипломних робіт студентами Харківського навчально-наукового  інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціальності 073«Менеджмент», група 25-М-м на базі ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль».
30.01.2018

До складу екзаменаційної комісії входили: регіональний менеджер з контролінгу Харківського регіону Управління контролінгу та інформаційних потоків даних Департаменту контролінгу та управління проектами АТ «Райффайзен Банк Аваль» Ільєнко Н.В., завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, д.н.з держ.упр., доцент Ковальчук В.Г., к.е.н.,доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Торяник Ж.І., к.е.н.,доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Новікова Т.В., заступник директора, к.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вядрова І.М.

Регіональний менеджер з контролінгу Харківського регіону Управління контролінгу та інформаційних потоків даних Департаменту контролінгу та управління проектами АТ «Райффайзен Банк Аваль» Ільєнко Н.В. та члени комісії відзначили високий науковий рівень представлених магістерських робіт, вміння інтерпретувати та презентувати результати досліджень. Блискучі виступи з презентаціями результатів досліджень, обумовили результати в оцінюванні робіт – «Відмінно» та «Добре». Ільницька Світлана захищала свою магістерську роботу англійською мовою. Також студенти отримали від членів комісії запрошення на навчання до аспірантури.
Висловлюємо подяку Ільєнко Н. В. за можливість проведення захисту сумісно з досвідченими банкірами, що дало можливість оцінити ступінь прикладного застосування одержаних результатів досліджень в діяльності банків.
Бажаємо майбутніх професійних здобутків, дорогі наші студенти, та кар’єрного зростання!