• 18.06.2020. с 9.00 до 12.00. в онлайн режимі тривала атестація здобувачів вищої освіти ОКР “бакалавр” зі спеціальності 073 “Менеджмент”.
19.06.2020

За допомогою платформи MOODLE ХННІ ДВНЗ “УБС” та системі BigBlueButton студенти були на постійному зв’язку протягом встановленого періоду та мали можливість випадкового вибору білету. Комісія була присутня в повному обсязі під керівництвом Голови Ільєнко Наталії Василівни, регіонального менеджера з контролінгу Харківського регіону Управління контролінгу та інформаційних потоків даних Департаменту контролінгу тауправління проектами АТ “Райфайзен Банк Аваль”. Цей етап навчанні пройдено, комісія працює, а студенти готуються до вступу в магістратуру! Бажаємо успіхів!