• Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
18.04.2018

 

Міністерство освіти і науки України

харківський навчально-науковий інститут

ДержавнОГО вищОГО навчальнОГО закладУ

«Університет банківської справи»

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 

 • заступника директора;
 • завідувача кафедри інформаційних технологій;
 • доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 2,25 ставки;
 • доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін – 0,25 ставки;
 • доцента кафедри інформаційних технологій – 0,5 ставки;
 • старшого викладача кафедри інформаційних технологій – 0,75 ставки;
 • старшого викладача підготовчого відділення – 3,0 ставки.

 

У конкурсі на заміщення вакантної посади заступника директора можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), мають стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше ніж три роки, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, досвід роботи на адміністративних посадах у вищих навчальних закладах не менше 5 років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри, вчене звання професора або доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь доктора або кандидата наук (доктора філософії) відповідної галузі наук, рівень наукової та професійної активності, засвідчений виконанням кількості умов, встановлених нормативно-правовими актами щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ не менше п’яти років та з урахуванням пропозиції кафедри.

У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри, вчене звання доцента (старшого дослідника або старшого наукового співробітника) за профілем кафедри, рівень наукової та професійної активності, засвідчений виконанням кількості умов, встановлених нормативно-правовими актами щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та/або особи, які мають науковий ступінь доктора філософії за відповідною галуззю знань (кандидата або доктора наук за відповідною спеціальністю), та рівень наукової та професійної активності, засвідчений виконанням кількості умов, встановлених  нормативно-правовими актами щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше чотирьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри, мають, як правило, науковий ступінь доктора філософії за відповідною галуззю знань (кандидата наук за відповідною спеціальністю), випускники аспірантури за відповідною галуззю знань/спеціальністю, мають друковані навчально-методичні (наукові) праці, що використовуються у педагогічній практиці, рівень наукової та професійної активності, засвідчений виконанням кількості умов, встановлених нормативно-правовими актами щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти не менш трьох років або стаж роботи за відповідною галуззю знань/спеціальністю не менш десяти років.

У конкурсі на заміщення вакантних посад старшого викладача  підготовчого відділення можуть брати участь громадяни України, які володіють українською (російською) мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідно до дисципліни, друковані навчально-методичні (наукові) праці, що використовуються у педагогічній практиці, рівень наукової та професійної активності, засвідчений виконанням кількості умов, встановлених нормативно-правовими актами щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти не менш трьох років або стаж роботи за відповідною галуззю знань/спеціальністю не менш десяти років.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту / ректора Університету;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену відділом кадрів;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами);
 • список наукових праць та винаходів;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;
 • самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника.

 

Документи приймаються до 06 червня 2018 року за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 55. Додаткова інформація за тел. 337-08-95.

КОНКУРС НПП